Pola rzepakowe, Małopolska / rape fields

wiosna w czasach zarazy