2. Takie samo zło / the same evil

nad wodą / by the water