14. Oko nocy / the eye of the night

Jakość lepsza niż ilość? / Quality over quantity?