13. Pierwszy śnieg / first snow

drugie dno / second bottom