3. Sto martwych ptaków / one hundred dead birds

w ciemnościach / in the darkness