28. Pociąg do przeszłości / a train to the past

pociąg do przeszłości / a train to the past