Krok w szaleństwo…

Czyli trochę growej melancholii z dzieciństwa