14. Oko nocy / the eye of the night

Jakość lepsza niż ilość? / Quality over quantity?

20 ulubionych piosenek / 20 favourite songs

Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? / What is Your favourite music?