27. Pociąg do przeszłości / a train to the past

pociąg do przeszłości / a train to the past

20 ulubionych piosenek / 20 favourite songs

Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? / What is Your favourite music?