3. Sto martwych ptaków / one hundred dead birds

w ciemnościach / in the darkness

20 ulubionych piosenek / 20 favourite songs

Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? / What is Your favourite music?