Dziękuję! / Thank You!

obserwacja / observation

20 ulubionych piosenek / 20 favourite songs

Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? / What is Your favourite music?