MADE IN POLAND

moja skromna osoba pośród śniegów

17 ulubionych filmów / 17 favourite movies

Jakie są Twoje ulubione filmy? 🙂 / What are Your favourite movies? 🙂

20 ulubionych piosenek / 20 favourite songs

Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? / What is Your favourite music?